Schietsportaccommodatie

Johanna van Hoornstraat 8
2203 GM Noordwijk

071-3031300

Dinsdgavond

19:30 uur tot 22:00 uur.
Op deze avond kunnen de volgende diciplines geschoten worden:
Op de 12 meterbanen: KKG, KKP, KKK
Op de 25 meterbanen: KKP, KKG, KKK, GKP, M1

Donderdagavond (Handboogschieten)

19:30 uur tot 22:00 uur.
Bij voldoende animo ook andere avond beschikbaar.
Dit in overleg met het bestuur.

Vrijdagavond

19:30 uur tot 23:00 uur.
Op deze avond kunnen de volgende diciplines geschoten worden:
Op de 12 meterbanen: KKG, KKP, KKK
Op de 25 meterbanen: GKP, M1